Folkebevegelsen mot utenforskap

 for et samfunn med mer samhold, raushet og hjertevarme 

Hva er utenforskap?

Utenforskap er opplevelsen av å stå utenfor,
og ikke være en fullverdig del av samfunnet.

Å være utenfor arbeidslivet er et godt eksempel på utenforskap.

Utenforskap kan ramme alle typer mennesker, i alle samfunnslag.
Du kjenner noen som er rammet av utenforskap,
selv om de ikke forteller det til deg.

Tilknytning og tilhørighet
er to fundamentale menneskelige behov.

Det er fraværet av tilknytning og tilhørighet som skaper utenforskap.

La oss gjøre noe med det!

Velkommen til Innenforskap 600x400

Hvem er rammet?

Noen grupper er mer rammet av utenforskap enn andre, f.eks disse:

 • Eldre
 • Uføre
 • Fattige
 • Ny i byen
 • Ny på jobben
 • Homofile/transpersoner
 • Arbeidsledige
 • Deprimerte
 • Ensomme
 • Innvandrere
 • Flyktninger
 • Handikappede
 • Droppet ut av skolen
 • Hull i CV-en
 • Netthatere

Visjonen bak Innenforskap

Odd-Eirik Eriksen, initiativtaker til bevegelsen InnenforskapJeg har en visjon om et samfunn med plass til alle og bruk for alle.

Der alle føler tilhørighet og tilknytning. Der alle får bli kjent med ressursene sine, og bruke dem på en god måte. For alle har ressurser som samfunnet trenger.

Et samfunn der vi reagerer på forskjellighet med vennlig nysgjerrighet framfor skepsis, avvisning, fremmedgjøring, latterliggjøring, mistenkeliggjøring og hets.

Et samfunn der ulike mennesker lever sammen i harmoni og visshet om at vi trenger hverandre. Vi trenger et mangfold av erfaringer, idéer, tankesett, personligheter og evner for å få de beste løsningene og opplevelsene.

Dette vil gi en betydelig reduksjon i motivasjonen som ligger bak rasisme, hets, polarisering, vold, hærverk, terrorisme osv.

(Dette er et utdrag. Hele visjonen finner du her.)

Med varm og vennlig hilsen,
Odd-Eirik Eriksen
Leder og initiativtaker til bevegelsen Innenforskap

Bevegelsen Innenforskap har 4 grunnpilarer:

Bekjempe ensomhet

1 av 5 nordmenn er ensomme. Ensomhet er et stort folkehelseproblem:
Det er den største dødsårsaken i Norge. La oss gjøre noe med det!

Alle har ressurser

Alle mennesker har ressurser som samfunnet trenger. Mange av disse går tapt på grunn av utenforskap. Hva kan vi gjøre med det?

Vi trenger mangfold

Mangfold er ikke et problem, det er en ressurs. Ulike erfaringer, synsvinkler, idéer og tankesett er en styrke i alle sammenhenger.

Hverdagsgodhet

Vi mennesker hungrer etter å bli sett og anerkjent. La oss spre litt hverdagsgodhet ved å gi et smil, et kompliment etc.

Hva skal Innenforskap gjøre?

Fasilitere møteplasser

både fysisk og digitalt,
der folk møtes og
skaper nye relasjoner.

Empowerment:

Tilby eksperter som hjelper
folk å ta ut ressursene
de har inni seg.

Spre gode vibber:

Inspirere alle til å være
vennlige, inkluderende
og forståelsesfulle.

Det vi driver med:

Aktiviteten i Innenforskap har fokus på disse 3 områdene:

Vårt verdigrunnlag:

Utenforskap er et nasjonalt problem
som må løses lokalt.

Norge trenger helhetlig og tverrsektorielt samarbeid mot utenforskap.

Ellers vil velferdsstaten kollapse.