Lite innhold:
Denne siden har manglende eller mangelfullt innhold. Mer innhold er under utarbeidelse.
Er dette et tema du ønsker å engasjere deg for? Vi blir glade om du vil ta kontakt.

Mange er vant til å tenke på miljøvern og det grønne skiftet når de hører ordet “bærekraft”.

Men bærekraft har flere sider ved seg, som for eksempel:

  • Sosial bærekraft
  • Økonomisk bærekraft

Det er slett ikke sånn at sosial og økonomisk bærekraft ekskluderer hverandre. Tvert imot; de henger sammen. Innenforskap ønsker å være en pådriver for økt sosial og økonomisk bærekraft.

Det vi driver med:

Aktiviteten i Innenforskap har fokus på disse områdene:

Vårt verdigrunnlag: