“Er det ikke bare å si hei?” spurte psykologistudent Markus Sanden på NRK Ytring. Han hadde sett seg lei på at han ikke uten videre kan kontakte fremmede (kvinner) og initiere en samtale. Han så ikke problemet med å ta kontakt med en fremmed i det offentlige rom.

Spørsmålet hans “satte fyr på internett”, og emneknaggen #VilleBarePrateLitt trendet på Twitter.

Pratbar Markus Sanden faksimile nrk ytringDet var nemlig mange som så problemet med det. Svarene haglet fra kvinner som delte sine historier. Og fra flere menn som skjønner problemet.

Svaret på spørsmålet er ofte et rungende “Nei!”. Årsakene til det er åpenbare for kvinner, men ikke nødvendigvis like åpenbare for menn.

Problemet er at noen menn er svært pågående overfor kvinner i det offentlige rom. Enkelte av disse mennene takler avvisning svært dårlig, og kan bli ubehagelige. I verste fall kan de ty til vold eller andre handlinger som kan klassifiseres som overgrep.

Når du som mann approacher en kvinne i det offentlige rom kan ikke hun vite på forhånd om du er sånn eller sånn. Alt hun vet er at nå er det potensielt fare på ferde. Det finnes ikke noe "fin fyr"-stempel du kan få i panna.

De mange historiene fra kvinner om ubehagelige og skremmende opplevelser med pågående menn ble en vekker for mange menn som rett og slett ikke var klar over at dette var et problem.

En vanlig mann opplever sjelden eller aldri å føle seg utrygg i det offentlige rom. For kvinner er det annerledes - og det trenger vi vanlige menn å være klar over.

 

Intensjonen var god

#VilleBarePrateLitt ble en avsporing fra den opprinnelige problemstillingen. Sanden hadde en god intensjon; han ville bare ta til orde for at det skal være mulig for vanlige mennesker å ta kontakt med andre - så lenge man opptrer respektfullt og godtar en avvisning. De fleste er vel enige i at dette burde være greit.

Men noens ønske om kontakt kan ikke gå på bekostning av andres trygghet i det offentlige rom, er det flere kvinner som sier. Det er ikke vanskelig å ha forståelse for det.

 

Vi trenger et signal

Så hvordan kan vi legge til rette for de som er åpne for kontakt, uten at det går på bekostning av andres trygghet?

Jo, ved at vi kan signalisere tydelig at vi er åpne for kontakt. Vi trenger et signal som er:

 • Allment og lett å oppfatte
 • Tilgjengelig overalt
 • Enkelt å skru av og på når du ønsker det

pratbar button 600x498Dette signalet finnes, og det heter Pratbar. Pratbar er Innenforskap sitt konsept for å få folk til å prate sammen, og består av flere komponenter:

 • Åpen linje på nett: Chat med andre med video, tale eller tekst
 • Button som du kan ha på deg hvor som helst og når som helst
 • Bordskilt hos utvalgte serveringssteder og kantiner
 • Facebook-arrangementer i samarbeid med utvalgte serveringssteder
 • Kafé-treff
 • Gåturer
 • Naboprat
 • Tacofredag
 • Facebook-gruppe
 • Emneknaggen #pratbar

 

Pratbar er for alle

Pratbar er en mulighet for vanlige mennesker til å ta kontakt med vanlige mennesker for en prat. Og hvem er vanlige mennesker? Jo, det er i grunn alle. Også deg som har et særpreg. For det er nemlig vanlig.

Det spiller ingen rolle om du trenger, ønsker eller tilbyr noen å prate med; #pratbar er for deg.

 

Pratbar er ikke for alle

Pratbar bordskilt v1 innenforskap 500x679Ja, dette er direkte motstridende til det jeg skrev ovenfor. Jeg vet. Pratbar er for alle, i den forstand at du er velkommen uavhengig av hvem du er.

Men for å omfavne ideen om Pratbar trenger du å ha et åpent sinn. Du trenger en naturlig, iboende vennlighet og nysgjerrighet overfor andre mennesker. Du trenger å ikke være så veldig fordomsfull. Du trenger å ha den holdningen at alle du møter har en verdi, og at de kan tilføre noe i en samtale med deg.

Ikke alle er slik, og da passer ikke dette så godt for dem. Og det er helt greit.

Erfaring viser også at en del mennesker (spesielt bar-eiere...?) frykter et slags taper-stempel om man signaliserer at man ønsker kontakt med andre mennesker. Og det ønsker de ikke å bli assosiert med.

Hvis du tenker at det er taper-aktig å søke kontakt med andre mennesker, da gjetter jeg at du har en nokså smal horisont. Jeg gjetter at du har en god del fordommer. Jeg gjetter at du foretrekker å være med de samme folkene, snakke om de samme temaene, og gjøre de samme tingene - som du alltid har gjort. Du ønsker ikke nye impulser i livet ditt. Du ønsker ikke å tenke nye tanker eller bli utfordret på eksisterende meninger og tankesett.

Og det er helt i orden, hvis det funker for deg.

 

Det viktigste av alt

Kontakt med andre mennesker er vårt viktigste behov (vel, etter oksygen, mat og vann). Det at du ønsker flere relasjoner i livet ditt kan ha mange årsaker, f.eks. flytting, jobbskifte, vokst fra gamle venner, samlivsbrudd, osv.). Det betyr slett ikke at du er en taper. Det betyr simpelthen at livet noen ganger byr på endringer og utfordringer.

Og det betyr at du tar grep for å få bedre livskvalitet. Hva er vel bedre enn det?

 

Vanlig folkeskikk gjelder

Pratbar er ikke en sjekkearena. Pratbar er ikke en anledning til å trenge seg på andre. Under ingen omstendigheter er det greit å tømme din frustrasjon over en fremmed, komme med en tirade mot noe du er opprørt over, eller snakke 3000 ord uten å la den andre slippe til. Pratbar handler om dialog, ikke monolog.

Vi behandler hverandre med respekt. Ingen er idioter. Andre mennesker er annerledes enn deg, og det er en bra ting. Vi tilstreber å reagere på forskjellighet med vennlig nysgjerrighet framfor avvisning, latterliggjøring, fremmedgjøring og lignende. Vi lytter for å forstå.

Har du sære interesser eller kontroversielle synspunkter kan du gjerne nevne det, men merker du at det blir ubehagelig for de(n) andre lar du det ligge.

 

Avslutte samtalen

Samtalen avsluttes når den ene parten sier “Takk for praten”, “Nå skal jeg videre” eller lignende. Det er innafor å si at du vil møte vedkommende igjen, men om responsen ikke er et umiddelbart ja, da lar du det ligge. Samtalen er over.

Hvis du nå blir insisterende og ubehagelig overfor den andre, så er dette et overgrep fra din side, og det er fullstendig uakseptabelt.

 

Det vi driver med:

Aktiviteten i Innenforskap har fokus på disse områdene:

Vårt verdigrunnlag: