Utenforskap er et betydelig folkehelseproblem, derfor er det innafor å si at innenforskap = folkehelse.

Helse kommer ikke fra helsevesenet. Helsen vår bestemmes av mange ulike faktorer, bl.a:

  • Relasjoner
  • Gener
  • Omgivelser/miljø
  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet
  • Indre liv (tanker og følelser)

Storsamfunnet kan legge til rette for god folkehelse på mange ulike måter. Men den største variabelen er dette: Kvaliteten på relasjonene våre, kvaliteten på valgene vi tar innen kosthold og fysisk aktivitet, samt tankene og følelsene vi har. Og dette henger sammen med livsmestring.

Det vi driver med:

Aktiviteten i Innenforskap har fokus på disse områdene:

Vårt verdigrunnlag: