På denne siden finner du listen over alle med-grunnleggere av Innenforskap.

Vil du være en av oss?

Er noen av disse temaene viktige for deg?

 • Medmenneskelighet
 • Nestekjærlighet
 • Fellesskap
 • Forståelse
 • Smilende ung dame som peker på teksten - InnenforskapMangfold
 • Inkludering
 • Folkehelse
 • Livsmestring
 • Empowerment
 • Mental helse
 • Bærekraft

Da er dine verdier i samsvar med våre. Det som er viktig for oss, er viktig for deg. Vi er på samme lag.

Nå kan du gi et viktig bidrag, som gjør oss i stand til å jobbe for disse sakene.

Bli med-grunnlegger du også

Du blir en del av en gruppe hjertegode mennesker som viser at de ønsker et varmere og mer inkluderende samfunn med plass til alle.

Alt du trenger å gjøre er å donere et beløp for å hjelpe bevegelsen Innenforskap i gang. Ingen annen innsats kreves.

Dette er belønningen du får:

Donere 1000 kr

Din belønning:

 • Ditt navn/firmanavn og evt. tittel/rolle på Innenforskaps liste over grunnleggere
 • Din oppføring kan inneholde link til nettstedet ditt
 • Nummerert diplom med ditt navn og tittelen "Grunnlegger"
 • Vi tagger deg i en takk-hilsen på sosiale medier (valgfritt)
 • NY! Merkelappen "Grunnlegger" på vår chattetjeneste
 • NY! Medlemskap i Innenforskap ut 2023
 • NY! "Pratbar"-button
 • Vi spiller inn en video sammen: Du blir intervjuet om ditt forhold til innenforskap som begrep, og hvordan det henger sammen med dine verdier og det du jobber med (valgfritt)
 • Bli med i vårt Advisory Board
 • God samvittighet

Donere 1000 kr

Donere 200 kr

Din belønning:

Donere 200 kr

Vipps: 696469

eriksenoddeirik600x600Skrevet av
Odd-Eirik Eriksen
Leder | Initiativtaker, Innenforskap

I mer enn 4 år har Innenforskap vært et idealistisk prosjekt som jeg har jobbet med sporadisk på fritiden uten økonomiske midler.

Det går ikke lenger. Det går for langsomt. Det er på tide å få ting til å skje. Da må innsatsen økes.

Høsten 2022 vil Innenforskap AS blir stiftet som et ideelt AS (*). Fra da er det min fulltidsjobb å bekjempe utenforskap.

Jeg får mye å gjøre:

 • Bygge et team
 • Samle aktører som vil skape arrangementer i Mangfoldsuka
 • Utfordre de politiske partiene på å unngå polarisering
 • Arrangementer om inkludering, mangfold, fellesskap, likeverd, etc. i samarbeid med politiske partier og andre aktører
 • Få i gang vår chattetjeneste på Discord, og skape aktivitet der
 • Få i gang Pratbar-treff og Pratbar-turer på flest mulig steder
 • Få med samarbeidspartnere, og skape aktiviteter sammen med dem
 • Innenforskapsprisen: Ca. 30 kjente mennesker er nominert til Innenforskapsprisen
 • Fysisk seminar (forhåpentligvis) med utdeling av Innenforskapsprisen
 • Pluss mange andre aktiviteter som er på gang

* Et Ideelt AS skiller seg fra ordinære AS ved at alt overskudd må brukes i bedriften.
Det må være vedtektsfestet at eierne ikke kan ta ut utbytte. Et ideelt AS er således ikke en kommersiell aktør, og kan ikke gi privat profitt. Ideelt AS er en vanlig selskapsform for sosiale entreprenører, og denne selskapsformen gjør at virksomheten er kvalifisert til å stå i frivillighetsregisteret.

 Ditt  økonomiske bidrag er viktig:

 • Penger fra grunnleggere (og samarbeidspartnere) vil inngå i startkapitalen til Innenforskap AS
 • Ditt bidrag setter oss i stand til å kjøpe inn nødvendig utstyr for å komme i gang, og for å få gjort det vi skal

 

Hvem er våre grunnleggere?

 • Grunnleggerne av Innenforskap kjennetegnes av stor grad av empati, hjertevarme og medmenneskelighet. De elsker å kunne utgjøre en positiv forskjell for andre.
 • Mange av dem jobber med omsorg eller med å hjelpe folk til å fungere bedre i hverdagen (privat eller profesjonelt).
 • Mange av dem er selvstendig næringsdrivende, og brenner for det de jobber med.
 • Det er rimelig å anta at mange av dem har erfaring med utenforskap, enten selv eller hos noen som står dem nær.
 • Ca. 2/3 av dem er kvinner, så vi tar gjerne i mot flere menn på listen.

 

Dette er crowdfunding

Crowdfunding (folkefinansiering) er en vanlig måte å finansiere (oppstart av) ulike prosjekter og hjertesaker.
Ofte bruker man norske crowdfunding-plattformer som Spleis eller Bidra. Mange bruker også store internasjonale crowdfunding-plattformer som GoFundMe, Kickstarter og IndieGoGo.

Innenforskap har valgt å gjøre sin crowdfunding på egen hånd, utenom slike plattformer. Det fungerer likevel på nøyaktig samme måte: Du donerer et beløp, og får belønning for det. :)

God timing akkurat nå

Timingen for oppstart av Innenforskap kunne ikke vært bedre. Samfunnet har mer behov for fokus på innenforskap nå (og i tiden som kommer) enn noen gang tidligere. Kampen mot utenforskap har den siste tiden vært høyt oppe på agendaen mange steder:

 • 2018: Regjeringen lanserte Inkluderingsdugnaden, der målet er å få flere av de som står utenfor arbeidslivet over i ordinære jobber. Dette er en kampanje som fortsatt pågår.
 • Mars 2020: Mental Helse-konferansen hadde fokus på menns mentale helse og selvmord blant menn. Med bidrag fra Solveig Kloppen, Jostein Pedersen, Claus Lundekvam, Robert Mood m.fl.
 • Juni 2020: Statsminister Erna Solberg deltok på åpningen av Sisters In Business sin systue på IKEA Furuset. Sisters In Business ansetter innvandrerkvinner som ellers ville slitt på jobbmarkedet. Statsministeren uttalte: "Sosialt entreprenørskap, og ikke NAV, er løsningen for å bygge innenforskap og inkludering".
 • Oktober 2020: Verdensdagen for psykisk helse (arrangeres hvert år).
 • November 2020: Medvindkonferansen hadde fokus på kampen mot utenforskap. Med bidrag fra statssekretær Saida Begum, flere direktører i NAV, Petter Stordalen m.fl.
 • November 2020: Foreningen Voksne For Barn lanserte rapporten "Utenforskap blant barn og unge". Rapporten viser tydelig at utenforskap kan starte tidlig, og at vi som samfunn må jobbe systematisk for å bekjempe det.
 • Januar 2021: Kampen mot utenforskap var et viktig tema på NHOs årskonferanse.
 • Januar 2021: ALLEMED-konferansen satte fokus på hvordan vi kan inkludere de som vi vet at faller utenfor fritidsaktiviteter.
 • Våren 2021: Ekstra midler utlyst av Viken fylkeskommune og flere andre aktører, til tiltak mot ensomhet og utenforskap.
 • April 2021: Arbeids- og sosialdepartementet arrangerte "Se muligheter - Digitalt talkshow om inkludering i arbeidslivet", med bidrag fra Ferd-gründer Johan H. Andresen, Nav-direktør Hans Christian Holte, statsminister Erna Solberg, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen m.fl. Nettstedet semuligheter.no er en del av inkluderingsdugnaden.
 • April 2021: Floke lanserte nullvisjonen Null Unge Utenfor. Kronprins Haakon, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og andre prominente gjester deltok på lanseringen. Dette var et prosjektarbeid i samarbeid med Norsk Tipping, Norges Fotballforbund, OBOS og andre aktører. Prosjektet er nå avsluttet. Dette prosjektet har vist at vi som samfunn må jobbe bredt mot utenforskap. Siden prosjektet er avsluttet, etterlater det et rom som passer godt for Innenforskap å fylle.
 • Mai 2021: Oppstart av Impact StartUp, som er Ferd Sosiale Entreprenører sin akselerator for startups og prosjekter som løser samfunnsutfordringer.
 • Juni 2021: Stortingsmelding om utenforskapRegjeringen gir NAV i oppdrag å ta i bruk flere innovative anskaffelser. Flere åpne og mindre anbud skal la små aktører og sosiale entreprenører prøve seg og oppskalere innen systemet.
 • Pandemien har forsterket utfordringene for de som allerede opplevde utenforskap, og samtidig sørget for at utenforskap rammet mange flere enn før. Nå som koronatiltakene er over, er tiden inne for aktiviteter som bringer folk sammen.
 • Juni 2022: Pride-måneden juni var fylt med friksjon både i sosiale medier og i det virkelige liv. Pride-flagg ble både fjernet og brent. Folk med Pride-effekter ble hetset og angrepet. Det hele kulminerte med skytingen i Oslo som drepte to mennesker og skadet enda flere. Angrepet ser ut til å være motivert av hat mot homofile. Alt dette viser at vi har en lang vei å gå for at Norge skal kunne bli et inkluderende samfunn der alle er like mye verdt.

 

Visjonen bak Innenforskap

Odd-Eirik Eriksen, initiativtaker til bevegelsen InnenforskapJeg har en visjon om et samfunn med plass til alle og bruk for alle.

Der alle føler tilhørighet og tilknytning. Der alle får bli kjent med ressursene sine, og bruke dem på en god måte. For alle har ressurser som samfunnet trenger.

Et samfunn der vi reagerer på forskjellighet med vennlig nysgjerrighet framfor skepsis, avvisning, fremmedgjøring, latterliggjøring, mistenkeliggjøring og hets.

Et samfunn der alle er på plass i seg selv, og lever sitt liv i (neste)kjærlighet og med et genuint ønske om å være til nytte og glede for andre.

Et samfunn der ulike mennesker lever sammen i harmoni og visshet om at vi trenger hverandre. Vi trenger et mangfold av erfaringer, idéer, tankesett, personligheter og evner for å få de beste løsningene og opplevelsene.

Dette vil gi en betydelig reduksjon i motivasjonen som ligger bak rasisme, hets, polarisering, vold, hærverk, terrorisme osv.

Det vil gi en betydelig reduksjon i antall selvmord.

Det vil øke produktiviteten til AS Norge. Trygdebudsjettet (36 %) og helsebudsjettet er to av de største utgiftspostene i statsbudsjettet, og begge øker for hvert år. Det er ikke bærekraftig, vi er helt avhengige av å snu denne trenden for å beholde velferdsstaten. Begge disse utgiftspostene vil bli kraftig redusert om alle innbyggerne har det bra og får være til nytte på den måten de kan og liker best.

Sånn helt ubeskjedent; jeg mener dette er ganske viktig. :)

Med varm og vennlig hilsen,
Odd-Eirik Eriksen
Leder og initiativtaker til bevegelsen Innenforskap

Det koster penger å få ting gjort

Illustrasjonsbilde: VekstIdeelle organisasjoner bruker mye tid og penger(!) på å skaffe seg penger. Det samme gjør nesten alle bedrifter, der salgsavdelingen er helt essensiell for å opprettholde bedriftens livsgrunnlag.

Du kommer ingen vei med en god sak og pågangsmot alene. Det koster penger å få ting gjort. Uansett hva du driver med, så trenger du kontorplass, kontorutstyr, datautstyr, reiser, markedsmateriell og masse annet. Det er utgifter hele tiden, og du MÅ ha inntekter for å dekke disse.

Slik er det i absolutt alle virksomheter, offentlige og private, inkludert din arbeidsplass.

En sosial entreprenør dekker sine utgifter ved å ha noe å selge som er salgbart. Produktet/tjenesten må kanskje utvikles og testes først. I så fall trenger den sosiale entreprenøren annen økonomisk støtte i starten, på lik linje med mange andre oppstartsselskaper.

Det vi driver med:

Aktiviteten i Innenforskap har fokus på disse områdene:

Vårt verdigrunnlag:

Våre grunnleggere:

Pr. 13. september 2022 har Innenforskap 63 grunnleggere.
Blir du nummer 64?

Disse menneskene har bidratt til å realisere Innenforskap som et begrep og en bevegelse:

 1. Odd-Eirik Eriksen
  Mulighetsutvikler
 2. Grace Adelaide
 3. Nina Fjeldhaug
  Coach, Fjeldhaug Consulting
 4. Madeleine Johansen
 5. Marina Gaare
 6. Roy Rindal
 7. Ronald Hansen
 8. Kriz Nikolai Hansen Buran
 9. Åse Koppergård
  Coach, Vitalia Veiledning
 10. Petter Erik Nyvoll
  Salgstrener, AweSM Sales & Marketing
 11. Nikolai Rønningen
 12. Inger Lise Sæter Kontochristos
 13. Christine Wittusen
  Relasjonscoach, Bare Relasjoner
 14. Torkill Haugse
 15. Fay Skandsen
  Inspirator | Mentor | Coach
 16. Heidi Isager
  Fabrikk Galleriet
 17. Barbro Rist
 18. Britta Bech Guldbrandsen,
  Coach,  Steg for steg
 19. Charlotte Nagelgaard
 20. Gaute Bergmo
 21. Grace Adelaide AS
  Traumeterapeaut, Erfaringskonsulent
 22. Patrick Solrunarson
  Inkluderende arbeidsgiver,
  Support Service Partner
 23. Rikke Dørum Schönborn
  Businessmentor,
  Business fra hjertet
 24. Annabell Stefanussen
  Fredsarbeider,
  Fredsarbeid i heimen
 25. Veronica Tangen
  Gründer, Wake Me Up Norway
 26. Sindre Daugstad
  KiropraktorKlinikk1
 27. Mette Eriksen
 28. Hege Shirin Dalan
 29. Helene Notland
 30. Børge Wagelid
 31. Anne-Marie Lerner
 32. Joakim Walstad
  Wealth Coach
 33. Gry Uttakleiv
 34. Marit Figenschou
 35. May  Lisbeth Ruen
 36. Kari Ruen
 37. Charon Tauselv
 38. Eli Johanne Ruen
 39. Nils Petter Olsen
  Mental trener og Meta-Coach
 40. Mona Danielsen
 41. Ann-Peggy Hjerte Nordberg
  HelseBibelen
 42. Jannike Østervold
 43. Anne-Britt Aspaas Wengen
 44. Jorunn Marie Thon
 45. Fredrik Brodtkorb
 46. Elin Getz
  Kunstner
 47. Rannveig Mitsem
 48. Tonje Thorstensen
  Daglig leder, Go'nok
 49. Bibi Lindahl
 50. Stein Ragnar Hagen-Breda
  Coaching By Heart
 51. Sigurd Johan Saure
  Gründer, Kveik Training
 52. Tom Isaksen
  Investor og rådgiver
 53. Inger Kjærstad
 54. Siw C. Christiansen
 55. Olaug Storlid
 56. Rita Veronica Elvaker Haande
 57. Annicken Ertzeid
 58. Ståle Karlsen
 59. Tina Christophersen
 60. Kent Aune
 61. Sara Eline Eide
 62. Sewasew S. Johannessen
  Mother of the Generation for Peace and reconcilation
 63. Vibeke Wøien

Navn i fet tekst betyr at de har donert 1000 kr. Vanlig tekst betyr at de har donert 200 kr.

Vil du ha ditt navn/firmanavn på denne listen? Det vil vi også! Gi ditt bidrag i dag, så kan du fortsatt komme ganske høyt opp på listen.

 

Utenforskap i tall:

 • 700.000 personer i alderen 20-66 står utenfor arbeid og utdanning. Det er 21,5 %!
 • 1 av 5 nordmenn opplever ensomhet
 • 1 av 3 studenter er ensomme
 • Trygdebudsjettet er nå oppe i hele 36 % av statsbudsjettet. Andelen vil fortsette å øke med eldrebølgen. Da trenger vi alle mann til pumpene! Velferdsstaten vil kollapse om denne utviklingen fortsetter.