Visjonen bak Innenforskap

Odd-Eirik Eriksen, initiativtaker til bevegelsen InnenforskapJeg har en visjon om et samfunn med plass til alle og bruk for alle.

Der alle føler tilhørighet og tilknytning. Der alle får bli kjent med ressursene sine, og bruke dem på en god måte. For alle har ressurser som samfunnet trenger.

Et samfunn der vi reagerer på forskjellighet med vennlig nysgjerrighet framfor skepsis, avvisning, fremmedgjøring, latterliggjøring, mistenkeliggjøring og hets.

Et samfunn der alle er på plass i seg selv, og lever sitt liv i (neste)kjærlighet og med et genuint ønske om å være til nytte og glede for andre.

Et samfunn der ulike mennesker lever sammen i harmoni og visshet om at vi trenger hverandre. Vi trenger et mangfold av erfaringer, idéer, tankesett, personligheter og evner for å få de beste løsningene og opplevelsene.

Dette vil gi en betydelig reduksjon i motivasjonen som ligger bak rasisme, hets, polarisering, vold, hærverk, terrorisme osv.

Det vil gi en betydelig reduksjon i antall selvmord.

Det vil øke produktiviteten til AS Norge. Trygdebudsjettet (36 %) og helsebudsjettet er to av de største utgiftspostene i statsbudsjettet, og begge øker for hvert år. Det er ikke bærekraftig, vi er helt avhengige av å snu denne trenden for å beholde velferdsstaten. Begge disse utgiftspostene vil bli kraftig redusert om alle innbyggerne har det bra og får være til nytte på den måten de kan og liker best.

Sånn helt ubeskjedent; jeg mener dette er ganske viktig. :)

Med varm og vennlig hilsen,
Odd-Eirik Eriksen
Leder og initiativtaker til bevegelsen Innenforskap

Det vi driver med:

Aktiviteten i Innenforskap har fokus på disse områdene:

Vårt verdigrunnlag: