Innenforskapsprisen går til en person som har gjort en stor innsats for å fremme innenforskap (som begrep eller verdi), på en eller flere av disse måtene:

  • Vise egen sårbarhet og utilstrekkelighet
  • Få frem kjente menneskers sårbarhet og utilstrekkelighet
  • Forsøke å forstå de som er annerledes og/eller utenfor
  • Gi en stemme til de som vanligvis ikke blir hørt
  • Sette fokus på viktigheten av mental helse
  • Hjelpe folk bort fra fastlåsthet
  • Våge å være annerledes
  • Vise sårbare mennesker at de er gode nok, selv om de tror de er alt for annerledes

 

Det vi driver med:

Aktiviteten i Innenforskap har fokus på disse områdene:

Vårt verdigrunnlag: