Utenforskap skyldes ofte at det er ting i livet man ikke mestrer godt nok. Dette kan være vedvarende, eller det kan komme som følge av en stor (og kanskje dramatisk) endring i livet.

Livsmestring er et nytt fag i skolen. Dette er en god start, men livsmestring som fag må få mye større plass i skolen.

Da organisasjonen Voksne for Barn i november 2020 lanserte sin rapport om utenforskap blant unge, var en av rapportens hovedkonklusjoner at det er behov for mer fokus på livsmestring i skolen.

Skolen skaper utenforskap

Fordi et av deres viktigste funn var at mange elever sliter med å passe inn i skolens rammer og forventninger til hvem/hvordan eleven skal være. Særlig kreative og skapende elever som er litt utenfor boksen, opplever at de ikke får rom til å være seg selv. Skolens boks er for snever. De elevene som har andre styrker enn det skolen hovedsakelig fokuserer på, opplever at skolen forteller dem at "Du er feil på grunn av den du er".

Vi har akutt behov for at skolesystemet blir bedre til å takle elevenes mangfold.

Det vi driver med:

Aktiviteten i Innenforskap har fokus på disse områdene:

Vårt verdigrunnlag: