Engasjement fra hjertet

smilende ung kvinne innenforskap illustrasjonsbilde 495x600Å bli en sosial entreprenør er ikke en ordinær jobb som du velger på vanlig måte. Sosialt entreprenørskap velger deg. Den sosiale entreprenøren er ikke drevet av økonomisk gevinst for egen del. Den sosiale entreprenøren er drevet av et sterkt ønske om å gjøre verden til et bedre sted. For oss alle, og kanskje spesielt for utsatte grupper.

Hvis du er sosial entreprenør skyldes det gjerne at du ser noe som er feil i samfunnet:

  • Fattigdom
  • Urettferdighet
  • Helseutfordringer
  • Uutnyttede muligheter
  • Sosiale skjevheter
  • Noen faller utenfor
  • Det er noe som burde fungere langt bedre enn det gjør i dag
  • Eller lignende

Vi trenger sosialt entreprenørskap

Vi lever i verdens beste samfunn. Likevel er det ting hos oss som kan bli bedre. Det er mange i Norge som sliter. Vi har utfordringer på ulike nivåer. Vi trenger sosialt entreprenørskap fordi de tradisjonelle aktørene har sine begrensninger.

Det vi driver med:

Aktiviteten i Innenforskap har fokus på disse områdene:

Vårt verdigrunnlag: