Lite innhold:
Denne siden har manglende eller mangelfullt innhold. Mer innhold er under utarbeidelse.
Er dette et tema du ønsker å engasjere deg for? Vi blir glade om du vil ta kontakt.

Utenforskap er opplevelsen av å stå utenfor, og ikke være en fullverdig del av samfunnet.

Å være utenfor arbeidslivet er et godt eksempel på utenforskap.

Utenforskap kan ramme alle typer mennesker, i alle samfunnslag. Du kjenner noen som er rammet av utenforskap, selv om de ikke forteller det til deg.

Tilknytning og tilhørighet er to fundamentale menneskelige behov.

Det er fraværet av tilknytning og tilhørighet som skaper utenforskap.

La oss gjøre noe med det!

Det vi driver med:

Aktiviteten i Innenforskap har fokus på disse områdene:

Vårt verdigrunnlag:

Utenforskap i tall:

  • 700.000 personer i alderen 20-66 står utenfor arbeid og utdanning. Det er 21,5 %!
  • 1 av 5 nordmenn opplever ensomhet
  • 1 av 3 studenter er ensomme
  • Trygdebudsjettet er nå oppe i hele 36 % av statsbudsjettet. Andelen vil fortsette å øke med eldrebølgen. Da trenger vi alle mann til pumpene! Velferdsstaten vil kollapse om denne utviklingen fortsetter.